Wehikuł czasu

W kwietniu odbyły się w szkole warsztaty pod nazwą “Wehikuł czasu”. Przeprowadzone zostały przez pracowników Fundacji Zielona Przystań – placówki wsparcia dziennego dla seniorów oraz Międzyosiedlowego Centrum Senioralnego.

Celem zajęć było:
– uczenie empatii młodzieży wobec osób starszych,
– pokonywanie barier międzypokoleniowych,
– przekazywanie podstawowych wskazówek jak pomóc osobie starszej lub niepełnosprawnej.

Zajęcia obejmowały symulację z użyciem profesjonalnego, certyfikowanego kostiumu postarzającego. Wykonywane przez uczniów ćwiczenia pokazywały trudności jakie muszą pokonać osoby starsze z przygotowaniem posiłku, zrobieniem zakupów, wypełnieniu formularza w urzędzie.

Wykonywano również symulację choroby Parkinsona (problemy z wykonaniem codziennych podstawowych czynności jak np. wzięcie tabletki, podniesienie przedmiotu z podłogi czy zrobienie sobie herbaty).

W trakcie zajęć przeprowadzono pogadankę dotyczącą wskazówek co robić aby opóźnić proces starzenia, ile zależy od nas jaka będzie starość, jak przygotować mieszkanie dla osoby starszej oraz ważność relacji międzyludzkich w podeszłym wieku.